Fullständiga betyg till alla avgångseleverna

För många i bygden var det nog extra spännande att se hur den nystartade skolan skulle klara att lotsa eleverna i 9:an vidare. Många var väl medvetna om att under ett uppstartsår är det otroligt mycket som ska på plats i verksamheten parallellt med att undervisningen skall fungera.

Den första indikationen på att detta skulle gå vägen var Skolinspektionens ”flygande inspektion” som inte hade något att anmärka på. När så det visar sig att alla elever kan lämna skolan med minst godkända betyg i alla ämnen kan bara glädjen släppas lös.

 Tack vare mångas insats!

Utan engagemanget från så många i bygden hade det inte funnits ett högstadium i Vuollerim efter att kommunen beslutat att lägga ner den kommunala skolan i Vuollerim fr.o.m. årskurs sex. Tack vare mångas insats är det nu en ny skola på plats och med ett godkänt resultat efter ett år. Under året har elever, anställda, föräldrar, bybor, styrelse och andra gjort en enorm insats för att få igång den nya verksamheten. Detta har verkligen varit ett samarbete som har stärkt både bygden och hela vår kommun.

Comments are closed.