Archives for

Single palt vs single malt

While the Swedish spend their saturday evening getting deeper into English culture by eating ”palt” – big, boiled, Swedish balls made of grated potatoes and flour with some salted pork in the center – I decided getting deeper into Swedish culture by running down to The Top Brink Pub and eat a wonderful Beef, Guinness and Stilton Pie and drink a Diet Coke 😉
I did invite Felipe – another traumatized fugitive from Swedish home cooking, but he had allready fallen so much asleep that he took a rain check.

By the way Beef, Guinness and Stilton Pie is a very tasty pie from prime diced beef and creamy stilton in a rich gravy made with draught Guinness topped with a shortcrust pastry lid. Mmmmm it was served with freshly steamed vegetables and crispy chips.

To get away from my duty at the dishes after ”palt kalaset” I had to promise to fix breakfast alone tomorrow before we leave for Blackpool.

Tomorrow is our last day in this beautiful landscape. We are celebrating our achievements here at Pleassure Beach in Blackpool with fast food and rollercoasters.
Look at these happy faces when they discovered that tonights menu was palt:

Something about Stoodley Pike

Stoodley Pike is a 121 foot monument that stands on the moors above Todmorden in West Yorkshire in Northern England. The current structure was designed by local architect James Greebn in 1854 and the building was completed in 1856 when peace was declared at the end of the Crimean War.

An earlier pike had existed on the site, started in 1814 to commemorate the defeat of Napoleon and the surrender of Paris then completed in 1815 after the battle of Waterloo.

The structure collapsed in 1854 following an earlier lightning strike and ongoing wear and tear from the elements. The replacement was therefore – rather wisely – built slightly further from the edge of the hill. During repair work in 1889 a lightning conductor was added. The pike has since been struck by lightning on numerous occasions without any notable structural damage. There is evidence to suggest that some sort of structure existed on the site before even this earlier pike was built.
The inscription above the entrance is worn and covered with lichen but it is legible and reads:

”Stoodley pike a beacon monument erected by
public subscription commenced in 1814 to
commemorate the surrender of Paris to the
allies and finished after the battle of Waterloo
when peace was established in 1815. By a strange
coincidence the pike fell on the day the Russian
ambassador left London before declaration
of war with Russia in 1854. Was rebuilt when
peace was restored in 1856. Restored and
lightning conductor fixed 1889.”

The entrance to the spiral staircase of 39 steps is on the north side of the monument. In 1889 during repairs, a grill was added to the top step to allow light to pass into the gloomy steps beneath, so only six or seven steps are actually in total darkness. There are no windows. The exit from the staircase to the balcony is on the west face. The balcony is approximately 40 feet above ground level.
Now Stoodley Pike primarily serves as an interesting destination for hikers, being handily close to the Mankinholes Youth Hostel and the Top Brink pub.
The Pennine Way (Britains first National Trail, opened in 1965) passes Stoodley Pike.
Throughout it’s existence the Pike has been subject to countless folk bringing hammers and chisels and carving their names into the stones. This practice has caused the majority of the erosion to the stonework (the remainder caused by walking boots and the weather). More recently, Stoodley Pike has suffered from more modern and unsightly forms of graffiti, resulting in ”Man City” being scrawled all over the monument for over a month, and various other random messages in varying colours of paint. Perhaps most enduring of all is a 1960’s ”Peace symbol” on the north face high on the obelisk. This is still clearly visible today if you step back when sun is not too bright.

In the last couple of years the entrance to the pike has been re-paved and a seat has been provided just in front of the rock face to the southwest of the monument.
The sight is inaccessible due to terrain to all vehicles.

Travel blog – England 2012

Finally it’s time for 8th and 9th grade to go to England. It’s a ten day language – and work experience trip to West Yorkshire.
You are hereby invited to follow our trip on our travel blog: http://www.hebdenbridge-2012.blogspot.se

Friluftsdag i slalombacken 2 mars

Med hopp om härligt skidväder har friskolan beslutat om
Friluftsdag i slalombacken 2 mars!

Schemat för dagen ser ut som följer:
08.00 – 09.00 Lektion i skolan 6/7 Språkval 8/9 Svenska

Promenad till slalombacken.

09.30 Liften öppnar

10.30 – 11.30 Drop-in lunch

13.00 Liften stänger och vi önskar Er ett härligt Sportlov!!!

Skolan bjuder varje elev på en hamburgare med dricka.
Önskas mer mat eller fika, betalar Ni det själva.
Möjlighet att låna längdskidor finns i skidstugan!
Skidbackens köldgräns gäller. Om liften inte öppnar är det vanliga lektioner i skolan.

Föräldrar och syskon som vill närvara i skidbacken är hjärtligt välkomna. Om Ni önskar köpa
lunch maila mig elisabeth.nilsson@vuollerimsfriskola.se senast den 24 februari, så meddelar jag
personalen i skidstugan.

Varma hälsningar
Elisabeth och övrig personal på VFS

Projekt just nu – Ungas rätt i ett förändrat klimat

”Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt – hållbar utveckling – och göra den till verklighet för alla världens människor.” (Kofi Annan, Johannesburg 2002)

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barnets rättigheter och miljö och utveckling står bakom FN:s beslut att utse år 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Sverige har antagit denna utmaning.

I en snabbt föränderlig värld ställs nya krav på lärandet. Klimatfrågan, likt många andra utvecklingsfrågor, förutsätter en bred syn på kunskap som omfattar såväl miljöfrågor, ekonomiska som sociala frågor. I arbetet med kunskap och lärande, attitydbildning och handlingsberedskap för hållbar utveckling har skolor och andra utbildningsaktörer en avgörande betydelse i det livslånga lärandet.

Lärande för hållbar utveckling har flera kännetecken. Det handlar bland annat om att i den vardagliga undervisningen integrera miljö-, ekonomiska och sociala aspekter samt lokala och globala perspektiv. Det handlar också om att använda processorienterade och dynamiska undervisningsmetoder, aktiva och deltagarstyrda arbetssätt samt att stimulera till kritiskt tänkande.

I projektet arbeter vi  med elevaktiva metoder, ett tvärvetenskapligt perspektiv och med frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning. Projektet syftar till att öka förutsättningarna för att eleverne ska kunna delta i och påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Barns och ungas situation och rättigheter står i fokus. Frågeställningarna som behandlas är många gånger svåra och komplexa. Vår utgångspunkt är att ge utrymme för elevernas egna perspektiv och delaktighet i syfte att engagera – för att i sin tur bidra till kunskapsutveckling och handlingsberedskap.

Vi avslutar detta tre veckor långa projekt med ett klimatrollspel. Just nu pågår klimatmötet COP17  i Sydafrika. Vi kommer att genomföra vår egen klimatmöte i skolan och på så sätt sammanfatta och visa vad vi har lärt oss.

10.000 kr från Sparbanken Nord

Overrækkelse

Titta på ceremonin på video genom att klicka på denna länk

Casper Lindqvist, Dim Buayairaksa, Jessica Mellberg och Jessika Pettersson representerade Vuollerims Friskolan på Sparbanken Nords öppet hus torsdagen den 24 november. Banken delade ut ett antal stipendier och vår skola var en av de lyckligt lottade.

Tack Sparbanken Nord för att ni har satt guldkant på vår tillvaro. Med 10 000 kronor kommer vi långt och nu har vi det angenäma problemet att göra någonting trevligt för pengarna.

Kom till Nobelmiddag lördagen den 10 december

8/9:an i Norrländska Socialdemokraten

Source: NSD (Norrländska Socialdemokraten) 21. november 2011.

Projekt: Triangel och konstruktion

Triangel och konstruktion är en projekt för att tillämpa matematiska kunskaper för problemlösning i ämnesövergripande sammanhang. Vi går från matte till slöjd genom svenska och bild, från teori till praktik, från idé till skapande, från intellektuell till fysiskt arbete.
Projektet sker i vecka 42 och 43. Vi avslutar med Öppet Hus på fredag 28:e oktober kl. 12:20 till 14:20. Missa inte chansen att besöka skolan och se elevernas arbete. Du kan följa vårt projekt genom att klicka på länken: http://projekt1-2011.blogspot.com/

Frivillig musik – en succé

Just nu erbjuder vi extra musiklektioner till elever som är intresserade av musik utanför schemalagda musiklektioner.

Varje onsdag tränar vi minst två timmar efter skolan. Många elever använder dock mycket mer tid att träna ensam eller i små grupper efter undervisningen tar slut.

Första halvan av den frivilliga musikundervisning sker individuelt eller i grupper, och fokuserar på instrumenthantering: Gitarr, piano / keyboard, trummor och slagverk, bas, sång.

Den sista timmen speler vi i ”Big Band” med lådar av t ex Beatles, Santana och The Eagles.

Resultatet är fantastiskt. Nyligen deltog tre av våra elever i en workshop i Jokkmokk för att lära sig att skriva egna låtar. De spelade sin musik på en konsert i Jokkmokk för elever från skolor där.

Vårt mål för terminen är att spela på Luciakonsert i december och vara en del av en stor julavslutningskonsert 21:e december i Folkets Hus i Vuollerim, där flera lokala musiker också kommer att delta.

Intresset för musik är växande i skolan och engagemang smittar av sig på skoldagen. Att spela musik innebär att man utan att tänka på det lyssnar på varandra, hjälpa varandra och hela tiden försöker hålla takten.

Allt detta är något som kännetecknar en fruktbar gemenskap.