Archives for

Mina förväntningar inför England

 

Ända sen jag började på skolan så har England varit mest lockande. Jag är dock väldigt nervös eftersom jag ska vara utan mamma och pappa på en plats där ingen förstår mig och jag ska utsätta mig själv för att prata engelska i tio dagar. Jag tror inte att jag behöver säga det egentligen men mitt engelska språk kommer nog att utvecklas ganska rejält.

Jag hoppas att resan gör mycket med våran klass att alla verkligen är med alla, att det inte blir små grupperingar och att vi lär känna varandra mycket mer. Jag vill att vi kommer hem endast med bra minnen som vi sen kan redovisa om när vi kommer hem.

Praktiken är nog det jag är mest nervös över. För det första så vill jag självklart ha en praktikplats innan vi far dit och för det andra så är jag rädd för att de inte ska förstå min Engelska eller att de skulle säga något som jag inte förstår. Men jag har lätt att förstå Engelska eller jag har lättare att förstå än att prata. Så länge jag bara tar det lugnt så kommer nog allting att gå bra.

Sen det bästa av allt så ska vi ju handla. Jag tror jag kommer att ha köpt mest godis och donken när jag kommer hem. Lite presenter ska jag se till att få med mig hem också. Till min familj det vill säga. Jag ska försöka att inte handla svart om jag hittar något. Jag vill ha mera färg i min garderob.

Jag tror jag måste börja packa eftersom jag vill se över vad jag ska ha med mig och vad som då behöver tvättas. Jag vill gärna ha med mig enkla simpla t-shirts så de borde jag börja se över eftersom man inte kan ha på sig vad som helst när man är på praktik.

Det sista jag vill säga är att jag otroligt nervös men även otroligt taggad på att fara utomlands med klassen.

Gymnasieinformation

Trots att det känns som att läsåret nyss börjat är det hög tid för eleverna i årskurs nio att börja fundera på sina gymnasieval. Elevernas första informationstillfälle kommer att bli fredagen den 11 oktober. Ni föräldrar kommer också att få en grundläggande information om kommande gymnasieval. För vuollerimföräldrarna blir det torsdagen den 10 oktober kl 18.30 på skolan. För Harads/Svartlåföräldrarna blir det torsdagen den 17 oktober i Harads. Lokal meddelas senare.

PRAO-platspresentationer på Engelska

Interesset var stort då 8/9:an på Vuollerims Friskola bjöd in till Öppet Hus för att berätta om sin resa till England och deras väl genomförda praktik där.

Det var ”fullt hus” på Öppet Hus-arrangemanget på Vuollerims Friskola torsdagen den 19 april. Kamraterna i de lägre årskurserna, gäster från den kommunala skolan, föräldrar och andra intresserade kom för att veta mera om och stödja arrangemanget.

Lärare och elever hade arbetat hårt hela veckan för att bli klar med allt det praktiska. Besökarna hälsades välkomna i ”Teaspoon Café” och därefter samlades alla för att höra och se elevernas presentationer av hur de upplevde sin engelska arbetsplats. Samtliga presentationer hölls på engelska inför ett inte helt oansenligt antal åskådare.

Det är en stor prestation av eleverna att hålla nerverna i styr och samtidigt hålla ordning på sin presentation och dessutom berätta det på engelska. Eleverna från 9:an som presenterade sina praktikupplevelser var Amanda Pettersson och Jessica Pettersson. Från 8:an var detFra 8:an var det Felipe Velasquez, Niko Sisopha, Camilla Karlström, Jessica Mellberg, Olivia Nordqvist, Elin Eriksson och Malin Skalstad.

I pausen serverades det kaffe, te och flera slags kakor. ”The Beatles” var återförenat för detta speciella tillfälle och spelade låtarna From me to you, I saw her standing there, Yesterday och Yellow Submarine. Det var Olivia som Paul McCartney, Amanda P som George Harrisson, Camilla Karlström som John Lennon, Henrik var Ringo Star och vi är tacksamma för att Frank Gold kunde komma och backa upp på gitarr.

Innan de sista praktikpresentationerna var det möjligt att besöka ett, för tillfället öppnat turist information, för att få ett intryck av vilka platser 8/9:an hade besökt i England.

Det var ett lyckat arrangemang som satte punkt för årets reseaktiviteter och lärare och elever tackar alla utomstående för deras stöd. HN

Work experiences presented in English

Many were interested as 8th and 9th grade from Vuollerims Friskola invited to an Open House event to talk about their trip to England and their well-conducted practice there.

It was ”full house” for the Open House day in Vuollerims Friskola Thursday the 19th of April.

Mates from the younger classes, guests from the municipal school across the street, parents and other interested people from the local area had come to know more and support the event.

Teachers and pupils had worked hard all week to get ready with all the practical.

Guests were welcomed into the ”Teaspoon Café” and afterwards they were assembling to hear and see pupils’ presentations of their experiences on their “England jobs.”

All these presentations were in English in front of a not negligible number of spectators.
It is a major achievement of pupils on this level to get their nerves under control and then simultaneously hold together the material, and even presenting it in English.

Pupils from 9th grade presenting their work placement experiences were Amanda Pettersson and Jessica Pettersson. From 8th grade it was Felipe Velasquez, Niko Sisopha, Camilla Karlström, Jessica Mellberg, Olivia Nordqvist, Elin Eriksson and Malin Skalstad.

At halftime coffee and tea was served and several kinds of cakes too.

”The Beatles” were reunited for the occasion and played the songs From me to You, I Saw Her Standing There, Yesterday and Yellow Submarine.

It was Olivia as Paul McCartney, Amanda P as George Harrisson, Camilla Karlström as John Lennon, Henrik was Ringo Star and we are grateful that Frank Gold backed us up with his guitar.

Before the last work experience presentations it was possible to visit a tourist office created for the occasion. Here it was possible to get an idea of ​​what areas we had visited in England.

It was a successful event which brought an end to this year’s travel activities, and teachers and pupils thank all attendees for their interest and support!

av Henrik Nielsen

Back in the snow

home-group
We all would like to thank our hosts in England for contributing to a successful journey and work experience.

We will especially thank The B@rplace; Innovation Café; The Milk Bar; Moyles Hotel, Bar and Restaurant; Alternative Technology Centre and Heart Gallery – all in Hebden Bridge. Gordon Riggs Garden Centre; The Bear Shop; Hartley’s Tea Room and The Pextenement Cheese Company – all in Todmorden.

Furthermore, we thank the staff at the youth hostels YHA Haworth and YHA Mankinholes. We especially thank the warden at YHA Mankinholes, Christine Bramley for making us feel very welcome and at home.

Personally, I’d like to thank B@rplace; Moyles Hotel, Bar and Restaurant and The Top Brink Inn for letting me use their Wifi – what made continously updating this blog possible.

av Henrik Nielsen

Final day: Pleasure Beach Blackpool

Our last day in England. Celebrating a successful work experience and a wonderful stay in sunny Yorkshire by all day visiting UK’s most famous amusement park in Blackpool – Pleasure Beach.

Fast food and candy were consumed in copious quantities during the day.

We ate dinner at Pizza Hut and Subway on the way home.

Back at Mankinholes everyone had to pack and hand in the keys for the rooms. We were home at 10 pm and had to leave in the morning at 6. Rush hour ahead and a long day of traveling back to Sweden!

av  Henrik Nielsen

Liverpool – The history of teenage culture then and now

Saturday morning. Everybody tired after a week of working. Breakfast 7:30 to 8:30 and then on our way to Liverpool. Passengers were awfully quiet. Only Camilla woke up now and then and told me to go right and left. Thank God for that.

1½ hours later we floated into the parking lot at Albert Docks. From here we only had to cross the street to visit ”The Beatles Story”– or ”The Beatles Museum”. Our story in Liverpool started with this just as the Beatles in the post-war-years.

Liverpool was heavily bombed during the Second World War. Bombcraters littered the city well after the war ended. There was rationing. There was poverty. The war and its aftermath were foremost in the minds of the people of Liverpool.

This dark and difficult atmosphere affected everyone. But it gave birth to a generation that was ready to break out of the constraints of the post-war years and into a new era. Four of these war-babies were John, Paul, George and Ringo.

I like this museum very much with its extensive information about The Beatles and the persons around them. It is somewhat an interactive experience since you decide the tour pace yourself by pressing the right information number on your ”ipod” whenever you are ready to listen.

The Fabulous Four

I think our students gave it a fair chance and some even liked it. I have an ambition for the open house arrangement at school in Vuollerim the 19th of April – that is that we will be able to play a couple of Beatles songs for everybody there.

Done with the mandatory feature of ancient culture we unleashed the students and left them to an afternoon as power-shoppers downtown Liverpool.

… and off they went.

av Henrik Nielsen

Single palt vs single malt

While the Swedish spend their saturday evening getting deeper into English culture by eating ”palt” – big, boiled, Swedish balls made of grated potatoes and flour with some salted pork in the center – I decided getting deeper into Swedish culture by running down to The Top Brink Pub and eat a wonderful Beef, Guinness and Stilton Pie and drink a Diet Coke 😉
I did invite Felipe – another traumatized fugitive from Swedish home cooking, but he had allready fallen so much asleep that he took a rain check.

By the way Beef, Guinness and Stilton Pie is a very tasty pie from prime diced beef and creamy stilton in a rich gravy made with draught Guinness topped with a shortcrust pastry lid. Mmmmm it was served with freshly steamed vegetables and crispy chips.

To get away from my duty at the dishes after ”palt kalaset” I had to promise to fix breakfast alone tomorrow before we leave for Blackpool.

Tomorrow is our last day in this beautiful landscape. We are celebrating our achievements here at Pleassure Beach in Blackpool with fast food and rollercoasters.
Look at these happy faces when they discovered that tonights menu was palt:

Something about Stoodley Pike

Stoodley Pike is a 121 foot monument that stands on the moors above Todmorden in West Yorkshire in Northern England. The current structure was designed by local architect James Greebn in 1854 and the building was completed in 1856 when peace was declared at the end of the Crimean War.

An earlier pike had existed on the site, started in 1814 to commemorate the defeat of Napoleon and the surrender of Paris then completed in 1815 after the battle of Waterloo.

The structure collapsed in 1854 following an earlier lightning strike and ongoing wear and tear from the elements. The replacement was therefore – rather wisely – built slightly further from the edge of the hill. During repair work in 1889 a lightning conductor was added. The pike has since been struck by lightning on numerous occasions without any notable structural damage. There is evidence to suggest that some sort of structure existed on the site before even this earlier pike was built.
The inscription above the entrance is worn and covered with lichen but it is legible and reads:

”Stoodley pike a beacon monument erected by
public subscription commenced in 1814 to
commemorate the surrender of Paris to the
allies and finished after the battle of Waterloo
when peace was established in 1815. By a strange
coincidence the pike fell on the day the Russian
ambassador left London before declaration
of war with Russia in 1854. Was rebuilt when
peace was restored in 1856. Restored and
lightning conductor fixed 1889.”

The entrance to the spiral staircase of 39 steps is on the north side of the monument. In 1889 during repairs, a grill was added to the top step to allow light to pass into the gloomy steps beneath, so only six or seven steps are actually in total darkness. There are no windows. The exit from the staircase to the balcony is on the west face. The balcony is approximately 40 feet above ground level.
Now Stoodley Pike primarily serves as an interesting destination for hikers, being handily close to the Mankinholes Youth Hostel and the Top Brink pub.
The Pennine Way (Britains first National Trail, opened in 1965) passes Stoodley Pike.
Throughout it’s existence the Pike has been subject to countless folk bringing hammers and chisels and carving their names into the stones. This practice has caused the majority of the erosion to the stonework (the remainder caused by walking boots and the weather). More recently, Stoodley Pike has suffered from more modern and unsightly forms of graffiti, resulting in ”Man City” being scrawled all over the monument for over a month, and various other random messages in varying colours of paint. Perhaps most enduring of all is a 1960’s ”Peace symbol” on the north face high on the obelisk. This is still clearly visible today if you step back when sun is not too bright.

In the last couple of years the entrance to the pike has been re-paved and a seat has been provided just in front of the rock face to the southwest of the monument.
The sight is inaccessible due to terrain to all vehicles.

Travel blog – England 2012

Finally it’s time for 8th and 9th grade to go to England. It’s a ten day language – and work experience trip to West Yorkshire.
You are hereby invited to follow our trip on our travel blog: http://www.hebdenbridge-2012.blogspot.se