Elevernas sida

Temavecka

Tanken var att vi skulle ha en rolig och uppfinningsrik samt praktisk temavecka. Vi delades in i olika grupper och samtliga grupper fick stationer. Read More