Information

Friluftsdag i slalombacken 2 mars

Med hopp om härligt skidväder har friskolan beslutat om
Friluftsdag i slalombacken 2 mars!

Schemat för dagen ser ut som följer:
08.00 – 09.00 Lektion i skolan 6/7 Språkval 8/9 Svenska

Promenad till slalombacken.

09.30 Liften öppnar

10.30 – 11.30 Drop-in lunch

13.00 Liften stänger och vi önskar Er ett härligt Sportlov!!!

Skolan bjuder varje elev på en hamburgare med dricka.
Önskas mer mat eller fika, betalar Ni det själva.
Möjlighet att låna längdskidor finns i skidstugan!
Skidbackens köldgräns gäller. Om liften inte öppnar är det vanliga lektioner i skolan.

Föräldrar och syskon som vill närvara i skidbacken är hjärtligt välkomna. Om Ni önskar köpa
lunch maila mig elisabeth.nilsson@vuollerimsfriskola.se senast den 24 februari, så meddelar jag
personalen i skidstugan.

Varma hälsningar
Elisabeth och övrig personal på VFS

Projekt just nu – Ungas rätt i ett förändrat klimat

”Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt – hållbar utveckling – och göra den till verklighet för alla världens människor.” (Kofi Annan, Johannesburg 2002)

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barnets rättigheter och miljö och utveckling står bakom FN:s beslut att utse år 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Sverige har antagit denna utmaning.

I en snabbt föränderlig värld ställs nya krav på lärandet. Klimatfrågan, likt många andra utvecklingsfrågor, förutsätter en bred syn på kunskap som omfattar såväl miljöfrågor, ekonomiska som sociala frågor. I arbetet med kunskap och lärande, attitydbildning och handlingsberedskap för hållbar utveckling har skolor och andra utbildningsaktörer en avgörande betydelse i det livslånga lärandet.

Lärande för hållbar utveckling har flera kännetecken. Det handlar bland annat om att i den vardagliga undervisningen integrera miljö-, ekonomiska och sociala aspekter samt lokala och globala perspektiv. Det handlar också om att använda processorienterade och dynamiska undervisningsmetoder, aktiva och deltagarstyrda arbetssätt samt att stimulera till kritiskt tänkande.

I projektet arbeter vi  med elevaktiva metoder, ett tvärvetenskapligt perspektiv och med frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning. Projektet syftar till att öka förutsättningarna för att eleverne ska kunna delta i och påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Barns och ungas situation och rättigheter står i fokus. Frågeställningarna som behandlas är många gånger svåra och komplexa. Vår utgångspunkt är att ge utrymme för elevernas egna perspektiv och delaktighet i syfte att engagera – för att i sin tur bidra till kunskapsutveckling och handlingsberedskap.

Vi avslutar detta tre veckor långa projekt med ett klimatrollspel. Just nu pågår klimatmötet COP17  i Sydafrika. Vi kommer att genomföra vår egen klimatmöte i skolan och på så sätt sammanfatta och visa vad vi har lärt oss.

10.000 kr från Sparbanken Nord

Overrækkelse

Titta på ceremonin på video genom att klicka på denna länk

Casper Lindqvist, Dim Buayairaksa, Jessica Mellberg och Jessika Pettersson representerade Vuollerims Friskolan på Sparbanken Nords öppet hus torsdagen den 24 november. Banken delade ut ett antal stipendier och vår skola var en av de lyckligt lottade.

Tack Sparbanken Nord för att ni har satt guldkant på vår tillvaro. Med 10 000 kronor kommer vi långt och nu har vi det angenäma problemet att göra någonting trevligt för pengarna.

Kom till Nobelmiddag lördagen den 10 december

8/9:an i Norrländska Socialdemokraten

Source: NSD (Norrländska Socialdemokraten) 21. november 2011.

Projekt: Triangel och konstruktion

Triangel och konstruktion är en projekt för att tillämpa matematiska kunskaper för problemlösning i ämnesövergripande sammanhang. Vi går från matte till slöjd genom svenska och bild, från teori till praktik, från idé till skapande, från intellektuell till fysiskt arbete.
Projektet sker i vecka 42 och 43. Vi avslutar med Öppet Hus på fredag 28:e oktober kl. 12:20 till 14:20. Missa inte chansen att besöka skolan och se elevernas arbete. Du kan följa vårt projekt genom att klicka på länken: http://projekt1-2011.blogspot.com/

Frivillig musik – en succé

Just nu erbjuder vi extra musiklektioner till elever som är intresserade av musik utanför schemalagda musiklektioner.

Varje onsdag tränar vi minst två timmar efter skolan. Många elever använder dock mycket mer tid att träna ensam eller i små grupper efter undervisningen tar slut.

Första halvan av den frivilliga musikundervisning sker individuelt eller i grupper, och fokuserar på instrumenthantering: Gitarr, piano / keyboard, trummor och slagverk, bas, sång.

Den sista timmen speler vi i ”Big Band” med lådar av t ex Beatles, Santana och The Eagles.

Resultatet är fantastiskt. Nyligen deltog tre av våra elever i en workshop i Jokkmokk för att lära sig att skriva egna låtar. De spelade sin musik på en konsert i Jokkmokk för elever från skolor där.

Vårt mål för terminen är att spela på Luciakonsert i december och vara en del av en stor julavslutningskonsert 21:e december i Folkets Hus i Vuollerim, där flera lokala musiker också kommer att delta.

Intresset för musik är växande i skolan och engagemang smittar av sig på skoldagen. Att spela musik innebär att man utan att tänka på det lyssnar på varandra, hjälpa varandra och hela tiden försöker hålla takten.

Allt detta är något som kännetecknar en fruktbar gemenskap.

Vuollerims Friskola möter Jan Arnow

Jan är en av Amerikas ledande auktoriteter på psykologi och undervisningspraxis av mångkulturell utbildning och våld minskning, bedriva fältarbete på dessa två frågor i över 35 år.

Som chef för mångkulturell utbildning för Kentucky Department of Education hon författat statens  banbrytande riktlinier för mångkulturell utbildning.

Tillsammans utbilder vi sociala entrprenörer. http://peaceinvuollerim.blogspot.com/

Fullständiga betyg till alla avgångseleverna

För många i bygden var det nog extra spännande att se hur den nystartade skolan skulle klara att lotsa eleverna i 9:an vidare. Många var väl medvetna om att under ett uppstartsår är det otroligt mycket som ska på plats i verksamheten parallellt med att undervisningen skall fungera.

Den första indikationen på att detta skulle gå vägen var Skolinspektionens ”flygande inspektion” som inte hade något att anmärka på. När så det visar sig att alla elever kan lämna skolan med minst godkända betyg i alla ämnen kan bara glädjen släppas lös.

 Tack vare mångas insats!

Utan engagemanget från så många i bygden hade det inte funnits ett högstadium i Vuollerim efter att kommunen beslutat att lägga ner den kommunala skolan i Vuollerim fr.o.m. årskurs sex. Tack vare mångas insats är det nu en ny skola på plats och med ett godkänt resultat efter ett år. Under året har elever, anställda, föräldrar, bybor, styrelse och andra gjort en enorm insats för att få igång den nya verksamheten. Detta har verkligen varit ett samarbete som har stärkt både bygden och hela vår kommun.

Stor glädje!

I söndags eftermiddag var det smyginvigning på Vuollerims Friskola, en arbetsplats för 43 personer. ”Detta är verkligen något att fira och glädjas åt!”, hördes sägas. Glädjen och pirret över detta faktum – en ny skolverksamhet i bygden – var verkligen synlig. De allra minsta visade detta  genom mycket spring i benen och de övriga pratade livligt med varandra. Det var drygt 100 personer som träffades och åt gott av fantastisk grillmat framtrollad av kunniga föräldrar.

Under eftermiddagen talade både ordföranden i Vuollerims Friskola AB, Jörgen Hedman, och den nyanställde rektorn, Annette Amundsson. Rektorn betonade att på denna nya skola finns inte något som heter ”vi brukar göra så här”. Det här är en ny verksamhet och vi tar nu vid att tillsammans skapa den skolan vi vill ha; något nytt, spännande och utmanande, fortsatte hon.

Ordförande riktade ett stort tack till hela bygden för det engagemang, stöd och den gemensamma insats som gjorde det möjligt för Vuollerim att fortfarande har kvar en hel grundskola.

Måndag den 23 augusti startar skolan kl. 08.00.