Skolans traditioner

Puteney Bridge i Bath, Somerset, England när 8-9:an var där oktober 2019.

Skolan har flera traditioner som vi upprätthåller. Våra traditioner är viktiga för oss. De ger möjlighet att arbeta ämnesövergripande och låter eleverna lära sig av varandra. De som var med om att genomföra skoldansen kan föra den kunskapen vidare till yngre elever. Eleverna har stort inflytande över de flesta av våra traditioner och några av dem är helt elevstyrda, tex julshowen.

När man frågar eleverna varför de uppskattar traditionerna så mycket har de flera skäl till det. De tycker att det är roligt att ha aktiviteter som är unika för vår skola. De gillar också de avbrott projekten innebär, att göra något på riktigt är långt ifrån traditionell undervisning även om det är matte och svenska i alla fall. De gillar också att själva få driva projekt med allt vad det innebär av inflytande, planering och genomförande.

Våra traditioner:

  • Nobelmiddag – åk 8 planerar och genomför en Nobelmiddag varje år. De planerar menyn, lagar maten och serverar.
  • Julshow – sista veckan före jul genomför eleverna en julshow, de genomför hela projektet själva. De sätter upp egna mål, hur de vill att slutresultatet ska bli. De innehar alla ”roller” i projektet och vi vuxna finns bara i bakgrunden om de vill ha hjälp.
  • Skoldans – en kväll under marknadsveckan arrangerar hälsokommittén och kulturkommittén en skoldans. De bjuder även in åk 5 och 6 från sina gamla skolor.
  • Språkresa till England. Vartannat år åker åk 8 och 9 till England på språkresa under 10 dagar. Englandskommittén är med och arrangerar och styr arbetet med att ordna finansiering till resan. Bland annat tar eleverna på sig att städa skolan mot att de får bidrag till sin resa.
  • Förutom dessa stora projekt så genomför eleverna även Halloweenfirande, Hälsokommitténs friluftsdag, luciatåg och andra mindre temaarbeten.

Comments are closed.