Projekt just nu – Ungas rätt i ett förändrat klimat

”Vår största utmaning i detta nya århundrade är att ta en idé som låter så abstrakt – hållbar utveckling – och göra den till verklighet för alla världens människor.” (Kofi Annan, Johannesburg 2002)

FN:s konventioner om mänskliga rättigheter, barnets rättigheter och miljö och utveckling står bakom FN:s beslut att utse år 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling. Sverige har antagit denna utmaning.

I en snabbt föränderlig värld ställs nya krav på lärandet. Klimatfrågan, likt många andra utvecklingsfrågor, förutsätter en bred syn på kunskap som omfattar såväl miljöfrågor, ekonomiska som sociala frågor. I arbetet med kunskap och lärande, attitydbildning och handlingsberedskap för hållbar utveckling har skolor och andra utbildningsaktörer en avgörande betydelse i det livslånga lärandet.

Lärande för hållbar utveckling har flera kännetecken. Det handlar bland annat om att i den vardagliga undervisningen integrera miljö-, ekonomiska och sociala aspekter samt lokala och globala perspektiv. Det handlar också om att använda processorienterade och dynamiska undervisningsmetoder, aktiva och deltagarstyrda arbetssätt samt att stimulera till kritiskt tänkande.

I projektet arbeter vi  med elevaktiva metoder, ett tvärvetenskapligt perspektiv och med frågor om mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, klimat och fattigdomsbekämpning. Projektet syftar till att öka förutsättningarna för att eleverne ska kunna delta i och påverka världens framtid i en hållbar riktning. Målet är att öka kunskapen om samt reflektera över världens utveckling och mänskliga rättigheter i ett förändrat klimat. Barns och ungas situation och rättigheter står i fokus. Frågeställningarna som behandlas är många gånger svåra och komplexa. Vår utgångspunkt är att ge utrymme för elevernas egna perspektiv och delaktighet i syfte att engagera – för att i sin tur bidra till kunskapsutveckling och handlingsberedskap.

Vi avslutar detta tre veckor långa projekt med ett klimatrollspel. Just nu pågår klimatmötet COP17  i Sydafrika. Vi kommer att genomföra vår egen klimatmöte i skolan och på så sätt sammanfatta och visa vad vi har lärt oss.

Comments are closed.