Vuollerims Friskola möter Jan Arnow

Jan är en av Amerikas ledande auktoriteter på psykologi och undervisningspraxis av mångkulturell utbildning och våld minskning, bedriva fältarbete på dessa två frågor i över 35 år.

Som chef för mångkulturell utbildning för Kentucky Department of Education hon författat statens  banbrytande riktlinier för mångkulturell utbildning.

Tillsammans utbilder vi sociala entrprenörer. http://peaceinvuollerim.blogspot.com/

Comments are closed.