Skolans kommittéer

För att stärka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar har skolan inrättat tre olika kommittéer, Kulturkommitté, Hälsokommitté och Englandskommitté.

I dessa grupper planeras och genomförs olika aktiviteter och arrangemang i samarbete med personal på skolan.

Kulturkommittéen jobbar bland annat med julkonsert, teaterbesök och skoldans. I gruppen ingår 3 – 4 elever med stöd av en lärare.

Hälsokommittéen jobbar bland annat med friluftsdagar, temadagar och hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter. I gruppen ingår 2-3 elever med stöd av en lärare

Englandskommittéen jobbar bland annat med att planera aktiviteter som finansierar englandsresan samt aktiviteter under resan. I gruppen ingår 4 – 5 elever med stöd av en lärare.