Skolans kommittéer

För att stärka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar har skolan inrättat tre olika kommittéer, Kulturkommitté, Hälsokommitté och Englandskommitté.

I dessa grupper planeras och genomförs olika aktiviteter och arrangemang i samarbete med personal på skolan.

Kulturkommittéen jobbar bland annat med julkonsert, teaterbesök och skoldans.

I gruppen ingår:  Miguel Arias Quenoran, Casper Enler-Öberg, Charlie Lindkvist.

Hälsokommittéen jobbar bland annat med friluftsdagar, temadagar och hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter.

I gruppen ingår: Vilma Gustafsson, Elina Strömberg.

Englandskommittéen jobbar bland annat med att planera aktiviteter som finansierar englandsresan samt aktiviteter under resan.

I gruppen ingår:  Alvina Vikström, Elina Strömberg, Vilma Gustafsson, Fanny Gustafsson med hjälp av Emma.