Skolan

Anledningen till ansökan om att starta en fristående skola i Vuollerimbygden är att säkerställa att en komplett grundskola ska finnas i bygden nu och i framtiden.  Detta efter kommunens beslut om att lägga ner 6-9 i Vuollerim.

Vuollerims Friskola AB är en produkt av ett stort ”bygdeengagemang”

Vuollerims Friskola AB’s huvudverksamhet är att driva grundskola och samtidigt göra sitt bästa för att det finns förutsättningar i bygden för detta. I bolagsordningen står det bland annat:

§ 3 VERKSAMHET

Kärnverksamhet är att i Vuollerim driva skola, förskola och annan utbildning, samt för detta ändamål äga och förvalta fastigheter, hyra ut personal, bedriva konsulttjänster och därtill förenlig verksamhet, genom ett bygdebolag i aktiebolagsform.

För att säkerställa en långsiktigt bärkraftig byskola och verksamhet kommer bolaget också att arbeta för ökad sysselsättning, ökat marknadsvärde och ökad inflyttning till bygden. Däri ingår ett engagemang från aktiebolaget för att grundläggande omsorg, service och infrastruktur ska finnas i bygden.

…..

Vid bildandet av bolaget har det hela vägen varit självklart att ev. vinst skall återförast till verksamheten, se bolagsordningen § 13.

§ 13 VINSTUTDELNING

Disponibla vinstmedel skall användas till investeringar i enlighet med bolagets verksamhetsbeskrivning i § 3.