Välkommen!

Vuollerims friskolas bärande idé är att bedriva en ”bra liten skola” som kännetecknas av helhetstänkande och kontakt med det omgivande samhället, delaktighet och goda relationer som grund för ett gott hälsosamt och tidsenligt lärande. Skolan arbetar bland annat med företagsamhet och entreprenörsskap.

Vuollerims friskola har hög personaltäthet och strävar efter att pedagogerna ska vara utbildade och inneha lärarlegitimation, men även vara lämpade för att verka i för skolans grundläggande värderingar och för den stora skolan i det lilla formatet.

Vuollerims friskola arbetar ständigt för att utveckla lärandet och hitta individuella metoder att coacha eleverna mot kunskapsmålen.

  • Egen dator för skolarbete.
  • Jobbar med entreprenöriellt lärande.
  • Frukost till självkostnadspris.
  • Elevanpassade tider på skoldagen och inga håltimmar.
  • Hög grad av elevinflytande.
  • Näringsrik och god lunch från Gästgiveriet.