Syv

therese

Therese Jonsson heter jag som är studie- och yrkesvägledare (syv) på Vuollerims friskola. Som studie- och yrkesvägledare arbetar jag med att vägleda och informera eleverna, inför framtida studie- och yrkesval.

Jag träffar eleverna både i grupp och individuellt under deras högstadietid, vi går igenom hur studier efter grundskolan ser ut och vi pratar arbetsliv och arbetsmarknad.

Har du/ni allmänna eller specifika funderingar kring framtida studie- och yrkesval nås jag på telefon 073-815 35 18, eller på mail: syv.therese@gmail.com

Therese Jonsson