Kontakt

Vuollerims Friskola

Besöks- och postadress: Björkvägen 21, 960 30 Vuollerim
Telefon: 0976-100 05
E-post: info@vuollerimsfriskola.se

Rektor: Annette Amundsson