Klagomål och andra synpunkt

Klagomålshantering

Att ta tillvara klagomål och synpunkter är en viktig del i kvalitetsarbetet för Vuollerims Friskola AB. Det är viktigt att klagomål och andra synpunkter blir kända så att vi har möjlighet att förbättra och på så sätt nå vår målsättning ”En bra, liten skola”.

Om du har synpunkter eller klagomål kan du i första hand vända dig till rektor. Du kan också e-posta direkt på den här sidan eller använda dig av denna blankett.

Blanketten kan du antingen lämna i skolans brevlåda eller skicka till

Vuollerims Friskola AB
Verksamhetsansvarig/Britta Olsson
Björkvägen 21
960 30 Vuollerim

Verksamhetsansvarig kontaktar styrelsens arbetsutskott och rektor utan dröjsmål.

Det är rektor Annette Amundsson som är ansvarig inför eventuella klagomål från föräldrar, elever och personal.

Alla klagomål skall hanteras skyndsamt. En första återkoppling sker normalt inom två veckor. Den vidare hanteringen kan handla om att ett möte kommer till stånd där den uppkomna situationen behandlas så att alla får framföra sin mening och sina åsikter och förhoppningsvis kunna reda ut och göra de förändringar som behövs. Sådana samtal dokumenteras.
Alla synpunkter och klagomål samlas in till verksamhetsansvarig för att systematisera och dra lärdomar, diskutera förbättringsåtgärder och slutsatser för hela Vuollerims Friskola AB.

Adress och telefon till rektor vid Vuollerims Friskola:

Annette Amundsson
Björkvägen 21, 960 30 Vuollerim
Telefon: 0976 100 05

e-post: skolan@vuollerimsfriskola.se