Elevråd

Syftet med elevrådet

Skolan förbereder eleverna för ett aktivt deltagande och ansvar, rättigheter och skyldigheter i ett samhälle med frihet och demokrati. Skolans undervisning och hela vardagen måste därför bygga på intellektuell frihet, jämlikhet och demokrati.

Syftet med elevrådets arbeta är att ge eleverne en introduktion till de demokratiska processerna. Samtidigt säkerställa att eleverna har ett reellt inflytande och ansvar för sina liv i skolan. Samtidigt är elevrådet en sparringpartner i samarbetet mellan styrelsen, lärare, elever och personal på skolan

Elevrådet har som uppgift att arbeta för att förbättra elevernas trivsel i skolan och samarbete mellan elever, lärare och föräldrar med anknutning till skolan.

Elevrådet arbetar för att utveckla elevernas förståelse för demokrati i ett samspel med arbetet i undervisningen. Avsikten är att eleverna blir medvetna om och ansvarar för deras aktie i skolans dagliga liv och miljö. Därmed kommer de att kunna hjälpa fastställa lämpliga beslut som påverkar egen skolgång.

Elevrådet i Vuollerims Friskola består enbart av frivilliga elever från 6:an – 9:an. Varje klass väljer 2 elevrådsrepresentanter. Det är anknutnad en kontaktlärare. Alla lärare, har ansvar för en positiv utveckling av elevrådets arbete.

Elevrådet samlar idéer och är en aktiv faktor i skolans liv genom aktiviteter för hela elevgruppen eller större grupper av elever (temadagar, projekter, evenemang, inredning, fester osv.)

För kontakt med elevrådet skriv till linnea.lundmark@vuollerimsfriskola.nu

Representanter

8:an Alvina Vikström

9:an Filip Forslund Johansson, Kimberley Lorenz, Viktoria Andersson, Alexandra Emmoth

 

Comments are closed.