Skolans kommittéer

För att stärka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar har skolan inrättat tre olika kommittéer, Kulturkommitté, Hälsokommitté och Englandskommitté.

I dessa grupper planeras och genomförs olika aktiviteter och arrangemang i samarbete med personal på skolan.

Kulturkommittéen jobbar bland annat med julkonsert, teaterbesök och skoldans.

I gruppen ingår: Elsa Broström, Nathalie Holmström, Ibba Kielatis, Elly Kvickström och Lia Ulvebrink med hjälp av Angela.

Hälsokommittéen jobbar bland annat med friluftsdagar, temadagar och hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter.

I gruppen ingår: Miguel Angel Arias Quenoran, Leonardo Otterbech och Sebastian Emmoth med hjälp av Lars L.

Englandskommittéen jobbar bland annat med att planera aktiviteter som finansierar englandsresan samt aktiviteter under resan.

I gruppen ingår: Ánne Biret Nimue Somby, Erni Zenelaj och Nelly Gustavsson med hjälp av Emma.

Comments are closed.