Skolans kommittéer

För att stärka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar har skolan inrättat tre olika kommittéer, Kulturkommitté, Hälsokommitté och Englandskommitté.

I dessa grupper planeras och genomförs olika aktiviteter och arrangemang i samarbete med personal på skolan.

Kulturkommittéen jobbar bland annat med julkonsert, teaterbesök och skoldans.

I gruppen ingår: Råbert Jonsson, Ellen Lundmark, Felipé Quenoran Ramirez, Ludvig Fredriksson Kofjäll med hjälp av Angela.

Hälsokommittéen jobbar bland annat med friluftsdagar, temadagar och hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter.

I gruppen ingår: Oliver Gustavsson, Elsa Broström, Viktoria Andersson, Maja Norberg med hjälp av Lars J.

Englandskommittéen jobbar bland annat med att planera aktiviteter som finansierar englandsresan samt aktiviteter under resan.

I gruppen ingår: Tindra Fryc, Erni Zenelaj, Ibba Kielatis, Nelly Gustavsson, Saga Stromberg, med hjälp av Emma.

Comments are closed.