Skolans kommittéer

För att stärka elevernas delaktighet, inflytande och ansvar har skolan inrättat tre olika kommittéer, Kulturkommitté, Hälsokommitté och Englandskommitté.

I dessa grupper planeras och genomförs olika aktiviteter och arrangemang i samarbete med personal på skolan.

Kulturkommittéen jobbar bland annat med julkonsert, teaterbesök och skoldans.

I gruppen ingår:  Agnes Holmgren, Miguel Arias Quenoran, Alvina Vikström, Alexandra Emmoth och Nathalie Holmström med hjälp av Angela.

Hälsokommittéen jobbar bland annat med friluftsdagar, temadagar och hälsofrämjande åtgärder och aktiviteter.

I gruppen ingår: Leonardo Otterbech, Viktoria Andersson och Elsa Broström med hjälp av Lars L.

Englandskommittéen jobbar bland annat med att planera aktiviteter som finansierar englandsresan samt aktiviteter under resan.

I gruppen ingår:  Tindra Fryc och Erni Zenelaj med hjälp av Emma.

Comments are closed.