Information

Att välja skola är ett viktigt val!

.

På Vuollerims Friskola – en bra liten skola – arbetar vi tillsammans för att säkra bra förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. I nuläget har vi elever från Jokkmokk, Harads, Svartlå såväl som elever från Vuollerimbygden. Skolan är en 6-9:skola.

xx7_FB

Utveckling och lärande hänger ihop med många faktorer. Vid senaste skolverksenkäten ger föräldrarna skolan nästan 10 av 10 möjliga i arbetet med en trygg skolvardag utan kränkningar.

                                                                                     Vuollerims Friskola        Samtliga skolor

xx2

Källa:  Skolinspektionen

Vi hälsar alla som av olika anledningar står inför ett skolval att komma och vara nyfiken på vår verksamhet och känna oss på pulsen. Hör av dig till Annette som är rektor tel 0976- 100 05 eller på mejl till info@vuollerimsfriskola.se.  

xx3

Du kan också följa oss på Facebook 


Elevcitat;

Den här skolan är ett bra val för man får göra mycket och man lär sig mycket”.

”Här blir jag sedd, och det duger att vara den jag är”

 

Elevansökan till Vuollerims Friskola>>

Elevens val på Vuollerims Ridklubb

Elevens val på Vuollerims Ridklubb.  Först hade vi lädervård sedan fick ponnyn lite putsning och tandborstning.

xx5

Till Luleå för att delta i Pytagoras quest

I mars åkte tre av våra elever till Luleå för att delta i Pytagoras quest – en tävling i matematik.
Resultatet blev en delad 4:e plats!   Grattis!

Eleverna i år 9 har hoppat isvak!

Mycket stolt idrottslärare på Vuollerims Friskola konstaterar att 77% av eleverna i år 9 har hoppat isvak.

xx4

Gymnasieinformation

Trots att det känns som att läsåret nyss börjat är det hög tid för eleverna i årskurs nio att börja fundera på sina gymnasieval. Elevernas första informationstillfälle kommer att bli fredagen den 11 oktober. Ni föräldrar kommer också att få en grundläggande information om kommande gymnasieval. För vuollerimföräldrarna blir det torsdagen den 10 oktober kl 18.30 på skolan. För Harads/Svartlåföräldrarna blir det torsdagen den 17 oktober i Harads. Lokal meddelas senare.

När kursplanerna är som bäst

Eleverna borde få större frihet att tolka kursplanerna. Kommande skolverksinspektion torde knappast ha någonting att anmärka på upplägget och tolkningen av några av ämnet idrott och hälsas samt hem- och konsuments centrala innehåll.

  • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid.
  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.
  • Måltidens betydelse för gemenskap.
  • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt. Read More

Dubbelvinst eller ”win – win”

”Vänner som man kan ha nytta av, ska man vara rädd om” var det någon som sa. Stor nytta blev det för alla inblandade då elever från Bokenskolan besökte oss och genomförde en fysikdag. Och kanske bäst av allt – nu känner man både några elever och lärare inför den kommande gymnasieutbildningen – och det kan man ha nytta av.  

Andraårselever från Bokenskolan i Jokkmokk agerade lärare för en dag i fysik för eleverna vid Vuollerims Friskola. En skoldag som nog eleverna från de båda skolorna kommer att ha nytta av i framtiden – på många olik sätt. Förutom nyvunna kunskaper och relationer får vi se detta som en dag i entreprenöriell anda.  Efter att eleverna med sin lärare Björn hade lämnat oss var det många elever som inte gjorde sig någon brådska hem. Det fanns lite att smälta och fundera över. Alla uttryckte samma sak – att det hade varit en rolig och lärorik dag.  Här nedan några citat från elevernas reflektioner över dagen. Read More

Öppet Hus

Fredagen den 27 oktober kl 12.00-15.00
Redovisningar, musik- och dansuppvisning, fikaförsäljning och försäljning av mjukkaka.
Alla varm välkomna

PRAO-platspresentationer på Engelska

Interesset var stort då 8/9:an på Vuollerims Friskola bjöd in till Öppet Hus för att berätta om sin resa till England och deras väl genomförda praktik där.

Det var ”fullt hus” på Öppet Hus-arrangemanget på Vuollerims Friskola torsdagen den 19 april. Kamraterna i de lägre årskurserna, gäster från den kommunala skolan, föräldrar och andra intresserade kom för att veta mera om och stödja arrangemanget.

Lärare och elever hade arbetat hårt hela veckan för att bli klar med allt det praktiska. Besökarna hälsades välkomna i ”Teaspoon Café” och därefter samlades alla för att höra och se elevernas presentationer av hur de upplevde sin engelska arbetsplats. Samtliga presentationer hölls på engelska inför ett inte helt oansenligt antal åskådare.

Det är en stor prestation av eleverna att hålla nerverna i styr och samtidigt hålla ordning på sin presentation och dessutom berätta det på engelska. Eleverna från 9:an som presenterade sina praktikupplevelser var Amanda Pettersson och Jessica Pettersson. Från 8:an var detFra 8:an var det Felipe Velasquez, Niko Sisopha, Camilla Karlström, Jessica Mellberg, Olivia Nordqvist, Elin Eriksson och Malin Skalstad.

I pausen serverades det kaffe, te och flera slags kakor. ”The Beatles” var återförenat för detta speciella tillfälle och spelade låtarna From me to you, I saw her standing there, Yesterday och Yellow Submarine. Det var Olivia som Paul McCartney, Amanda P som George Harrisson, Camilla Karlström som John Lennon, Henrik var Ringo Star och vi är tacksamma för att Frank Gold kunde komma och backa upp på gitarr.

Innan de sista praktikpresentationerna var det möjligt att besöka ett, för tillfället öppnat turist information, för att få ett intryck av vilka platser 8/9:an hade besökt i England.

Det var ett lyckat arrangemang som satte punkt för årets reseaktiviteter och lärare och elever tackar alla utomstående för deras stöd. HN

Travel blog – England 2012

Finally it’s time for 8th and 9th grade to go to England. It’s a ten day language – and work experience trip to West Yorkshire.
You are hereby invited to follow our trip on our travel blog: http://www.hebdenbridge-2012.blogspot.se